Video: Tung cú vồ mồi tuyệt đỉnh, sư tử đoạt mạng linh dương Impala trong nháy mắt

Thấy linh dương Impala đanng thơ thẩn ăn cỏ, bầy sư tử nhanh chóng dàn trận với 2 con lao lên truy đuổi khiến con mồi hoảng loạn và những thành viên còn lại thì ẩn nấp để chờ thời tung đòn kết liễu con mồi.

Yêu Gia đình